ceny a odhady nemovitostí

Znalecké posudky, odhady a odborná vyjádření pro


 • určení ceny pro stanovení výše odpisů při pronájmu nemovitostí, 
 • odvod daně z příjmu nebo darovací daně, 
 • dědické řízení,
 • rozdělení společného jmění manželů - SJM,
 • jiná finanční vypořádání nebo pro soukromé účely (nákup/prodej),  
 • vložení nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti ,
 • stanovení výše obvyklého nájemného,
 • účetní a daňové odpisy nájemného,
 • ocenění věcných břemen.

Znalecké posudky a odhady ceny

 • bytových jednotek, rodinných domů, rekreačních objektů,
 • garáží, nebytových prostor, komerčních objektů, ostatních staveb,
 • pozemků,
 • věcných břemen.
Vytvořte si webové stránky zdarma!