ceny a odhady nemovitostí

Znalecké posudky a odhady pro


 • odvod daně z příjmu nebo darovací daně, 
 • pojištění nemovitosti,
 • dědické řízení,
 • rozdělení společného jmění manželů - SJM,
 • jiná finanční vypořádání nebo pro soukromé účely (nákup/prodej),  
 • vložení nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti ,
 • stanovení výše obvyklého nájemného,
 • účetní a daňové odpisy nájemného,
 • odvod daně z nabytí nemovitých věcí (tzv. zjištěná cena; pro vklady do katastru nemovitostí před 1. 12. 2019),
 • ocenění věcných břemen.

Oceňuji

 • bytové jednotky, rodinné domy, rekreační objekty,
 • garáže, nebytové prostory, komerční objekty, ostatní stavby,
 • pozemky,
 • práva odpovídající věcným břemenům.
Vytvořte si webové stránky zdarma!