Ceny za znalecké posudky, odhady cen a odborná vyjádření jsou stanovovány individuálně na základě náročnosti zpracování a kompletnosti poskytnutých podkladů. 

Orientační cena Vám bude sdělena před zpracováním na základě Vámi poskytnutých informací o oceňovaných nemovitostech - typ nemovitosti, lokalita, účel zpracování, podklady apod.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!